Styret i Hedmark Flyklubb 2019

Styreleder

Geir Magne Andersen
Tlf. 950 80 130
Mail

Nestleder

Per S Nørstebø
Tlf. 476 45 433
Mail

Styremedlemmer

Morten Langholen
Tlf. ​
911 14 678
Mail

Glenn Simon Storsveen
Tlf. 
Mail


Marius Hovda
Tlf. 932 33 594

Mail

Varamedlemmer

Truls Utigard
Tlf. 952 97 115
Mail

Ole Bakken
Tlf. 
Mail

Revisorer

Georg Fredrik Myhre
Tlf. 957 81 007
Mail


Ingard Erlingsen
Tlf. 481 07 438
Mail

Valgkomitè

Bjørn Kjellberg (leder)
Tlf. 977 34 679
Mail


Jan Erik Fauskerud
Tlf. 413 36 526
Mail

Morten Langholen
Tlf. 911 14 678
Mail

Hallvard Hatlestad (vara)
Tlf. 901 18 270
Mail