Innlandet Luftsportsenter - Hamar Lufthavn, Stafsberg

Hamar Lufthavn er en allmenn flyplass uten tårntjeneste.
Flyplassen driftes av Innlandet Luftsportsenter AS som eies av brukerne HAGL fallskjermklubb og Hedmark Flyklubb.

Send blindt på Frekvens 130.275 MHz. Banelys kan tennes ved å holde sendeknappen inne i ca. 15 sekunder. Vi har noen lokale regler for bruk av flyplassen:

ÅPNINGSTIDER: 
Flyplassen er åpen for flyging 24 timer i døgnet med unntak Søndag mellom kl 10:30 – 12:30 lokal tid. Det er egne regler ifm landingsrunder, seilflyslep og fallskjermhopping. Klikk her for mer info om åpningstider.

OPERATIVE REGLER:
VFR inn-/utflyging bør skje via et av følgende punkter:

  • Brummundal bro
  • Løten Kirke
  • Stange Kirke
  • Nesundet Bro, Helgøya


UTFLYGING: 
Etter avgang klatrer man rett frem til 1500 fot før man svinger på kurs. Utflyging bør utføres i 2000 fot til høyre for et av de anbefalte utflygingspunkter.

INNFLYGING: 
Innflyging bør utføres i 2500 fot til høyre for et av de anbefalte innflygingspunkter til crossvind hvor man da etablerer seg i landingsrunden og etablert finale i minimum 1300 fot.

For mer info om flyplassen, les her.

LANDINGSRUNDEN:
Bør flys i 2000 fot.

STØYØMFINTLIGE OMRÅDER:
Pga støyømfintlige områder rundt flyplassen bør rullebane 33 brukes for landing og rullebane 15 for avgang. Landingsrunden flyr vi fortrinnsvis på rullebane 15. Dette forutsetter selvsagt at alle flyoperative vurderinger er tatt i betraktning.
Vi har eget run-up område.

LANDINGSAVGIFT:
Landingsavgiften er for tiden kr. 100,- for enmotors småfly opptil 3 tonn. Betaling gjøres gjennom postkasse på veggen til tårnbygget.

Lurer du på årskort se http://www.hamarlufthavn.no