Search for:

Innlandet Luftsportsenter – Hamar Lufthavn, Stafsberg

Hamar Lufthavn er en allmenn flyplass uten tårntjeneste.
Flyplassen driftes av Innlandet Luftsportsenter AS som eies av brukerne HAGL fallskjermklubb og Innlandet Flyklubb.

Se www.hamarlufthavn.no for informasjon, regler osv.

Fallskjermaktivitet ved ENHA

Det er jevnlig fallskjermaktivitet på plassen i regi av H.A.G.L. Fallskjermklubb. Det bør derfor ved første oppkall, inn på frekvensen 130,275 samtidig bli forespurt av fartøysjefen om det er annen trafikk i området. Når det er fallskjermaktivitet, er det enten fallskjerm-bakke eller som hovedregel LN-TSB som besvarer og informerer om evetuell fallskjermaktivitet. Ved innflyging til Hamar flyplass når du har etablert kontakt med ATC (Oslo APP/Norway CTRL) vil det normalt bli kunngjort fra ATC om eventuell fallskjerm aktivitet. Fallskjemklubben bruker flyplassen som landingsområdet, men også et gjorde lenger øst av plassen da de f.eks har nye elever