Innlandet Luftsportsenter - Hamar Lufthavn, Stafsberg

Hamar Lufthavn er en allmenn flyplass uten tårntjeneste.
Flyplassen driftes av Innlandet Luftsportsenter AS som eies av brukerne HAGL fallskjermklubb og Hedmark Flyklubb.

Send blindt på Frekvens 130.275 MHz. Banelys kan tennes ved å holde sendeknappen inne i ca. 15 sekunder. Vi har noen lokale regler for bruk av flyplassen:

ÅPNINGSTIDER
Flyplassen er åpen for flyging 24 timer i døgnet med unntak Søndag mellom kl 10:30 – 12:30 lokal tid. Det er egne regler ifm landingsrunder, seilflyslep og fallskjermhopping. Klikk her for mer info om åpningstider.

OPERATIVE REGLER
VFR inn-/utflyging bør skje via et av følgende punkter:

  • Brummundal bro
  • Løten Kirke
  • Stange Kirke
  • Nesundet Bro, Helgøya

UTFLYGING
Etter avgang klatrer man rett frem til 1500 fot før man svinger på kurs. Utflyging bør utføres i 2000 fot til høyre for et av de anbefalte utflygingspunkter.

INNFLYGING
Innflyging bør utføres i 2500 fot til høyre for et av de anbefalte innflygingspunkter til crossvind hvor man da etablerer seg i landingsrunden og etablert finale i minimum 1300 fot.

Fallskjermaktivitet ved ENHA

Det er jevnlig fallskjermaktivitet på plassen i regi av H.A.G.L. Fallskjermklubb. Det bør derfor ved første oppkall, inn på frekvensen 130,275 samtidig bli forespurt av fartøysjefen om det er annen trafikk i området. Når det er fallskjermaktivitet, er det enten fallskjerm-bakke eller som hovedregel LN-TSB som besvarer og informerer om evetuell fallskjermaktivitet. Ved innflyging til Hamar flyplass når du har etablert kontakt med ATC (Oslo APP/Norway CTRL) vil det normalt bli kunngjort fra ATC om eventuell fallskjerm aktivitet. Fallskjemklubben bruker flyplassen som landingsområdet, men også et gjorde lenger øst av plassen da de f.eks har nye elever

For mer info om flyplassen, les her.

LANDINGSRUNDEN:
Bør flys i 2000 fot.

STØYØMFINTLIGE OMRÅDER:
Pga støyømfintlige områder rundt flyplassen bør rullebane 33 brukes for landing og rullebane 15 for avgang. Landingsrunden flyr vi fortrinnsvis på rullebane 15. Dette forutsetter selvsagt at alle flyoperative vurderinger er tatt i betraktning.
Vi har eget run-up område.

LANDINGSAVGIFT:
Landingsavgiften er for tiden kr. 100,- for enmotors småfly opptil 3 tonn. Betaling gjøres gjennom postkasse på veggen til tårnbygget.

Lurer du på årskort se http://www.hamarlufthavn.no